Porządek Mszy Św.
Dni powszednie 17.00
Okres wakacyjny
7.00 lub 17.00
Niedziele i święta
8:15, 10:00 , 12:00, 16:00
Okres wakacyjny
8.15, 11.00, 17.00
Sakrament pokuty:  
w czasie każdej Mszy św.

Ogłoszenia


5 Niedziela Wielkiego Postu 2020

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
V Niedziela Wielkiego Postu 29.03.2020 r

1. W związku z Pandemią korono wirusa we Mszach świętych mogą brać udział osoby które zamówiły intencję Mszalną. W Kościele nie może być więcej niż 5 osób. Starajmy się przestrzegać zarządzeń Władz Państwowych i Kurialnych, a szczególnie kwarantanny dla osób, które miały styczność z osobami zarażonymi. Zostały odwołane Rekolekcje Wielkopostne, oraz wszystkie spotkania formacyjne grup, wszelkie spotkania. W tym także odwołano gorzkie żale i drogi krzyżowe. Zbliżają się święta Wielkanocne. Będą one inne niż zazwyczaj poniżej podajemy zarządzenia Biskupa Diecezji.
2. Przygotowujemy się do Świąt Wielkanocnych w miarę możliwości starajmy się korzystać ze spowiedzi świętej w tygodniu podczas Mszy świętych. Oraz po świętach.
3. Bardzo dziękuję za złożone ofiary na kwiaty i dekorację Grobu Pańskiego oraz ołtarza adoracji zwanego Ciemnicą, a także na Seminarium Duchowne. Ofiary złożyli parafianie z Koła Różańcowego z Rudzienka 120 zł i z Koła Różańcowego z Brzozowicy 300zł, z Dropia 170 zł z Makówca Małego 70 jaj i 140 zł, Sołectwo P. Krystyny Rosa i Koła Różańcowego z Nowego Dobrego 250 zł na kwiaty i 256zł na Seminarium Duchowne, Koło Różańcowe z Wólki Kokosiej 150 zł na kwiaty i 150 zł na seminarium, Sołectwo Dobre I- 400 zł, Poręby Nowe na kwiaty 515zł na seminarium 270 zł i 141 jajek, Koło Żywego Różańca z ul Kościuszki 380 zł. Z ul Rynek 200zł na seminarium i 300 zł na kwiaty, Anonimowa ofiara 100zł na kwiaty i 100 na seminarium, Od rodziny Suchockich 30 jaj i 50 zł. Koło Różańcowe z Głęboczycy 150 zł na kwiaty i 150 na seminarium i 70 jajek, Żywy Różaniec z Rudna i mieszkańcy Rudna 200 jajek i 280 zł. Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary. Zachęcamy do zbiórki jajek, jak co roku dla naszego Seminarium Duchownego, jako ofiarę i naszą pomoc.

PRASA – Zachęcamy do czytania prasy katolickiej; znajdziemy w niej wiele ciekawych artykułów. W bieżącym wydaniu tygodnika „Idziemy” koszt 5 zł ? Numer Podwójny

• Jak się chronić przed zakażeniem, wspierajmy zwłaszcza osoby starsze,
• Rzym spowity wirusem pisze- O. Dariusz Kowalczyk SJ,
• Bóg chce nam powiedzieć że nasze życie jest w Boskich rękach pisze o. Józef Augustyn w artykule –Egzamin z wiary.

WIELKI TYDZIEŃ I TRIDUUM PASCHALNE 2020
W DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ
NORMY LITURGICZNE
Tegoroczną Wielkanoc będziemy przeżywać w warunkach wyjątkowych, wynikających z ogłoszonego przez władze państwowe stanu epidemii. Na ten szczególny okres Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ogłosiła wytyczne dotyczące celebracji liturgii Triduum Paschalnego w krajach dotkniętych epidemią. Na ich podstawie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dokonało adaptacji do warunków w naszym kraju, polecając biskupom diecezji wydanie szczegółowych rozporządzeń.
Dlatego polecam, aby księża proboszczowie oraz rektorzy kościołów i kaplic publicznych w naszej Diecezji stosowali się do poniższych wskazań:
1. Przygotowując liturgię Niedzieli Palmowej i Triduum Paschalnego należy przestrzegać obowiązku ograniczenia liczby uczestników zgromadzenia liturgicznego według aktualnych wskazań organów państwowych i służb sanitarnych.
2. Aby godnie sprawować liturgię najważniejszych dni roku liturgicznego, należy przygotować posługujących przy ołtarzu, ograniczonych do koniecznego minimum i osobę wykonującą śpiewy liturgiczne. Maksymalnie może to być pięć osób. Do posługi nie można dopuścić dzieci i młodzieży przed ukończeniem 18. roku życia.
3. We wszystkich celebracjach należy zrezygnować z uroczystej procesji na wejście i udać się do prezbiterium krótką drogą, zajmując miejsca z zachowaniem wymaganej odległości pomiędzy uczestnikami.
4. Zalecam, aby opuścić znak pokoju, a jeśli pragniemy go zachować, może być przekazany jedynie przez skłon.
5. Ponieważ wierni będą mogli modlić się w świątyni jedynie poza liturgią, zezwalam, aby w wyznaczonych godzinach kapłani udzielali Komunii Świętej tym, którzy o to poproszą. Wierni powinni też mieć możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty. Dotyczy to zarówno Wielkiego Czwartku, jak i Wielkiego Piątku oraz dnia Wielkiej Soboty.
6. W dniach, kiedy wierni będą musieli pozostać w domach, bicie w dzwony podczas śpiewu Chwała na wysokości w Mszy Wieczerzy Pańskiej i Wigilii Paschalnej, a także podczas Mszy rezurekcyjnej nabiera szczególnego znaczenia.
7. Zezwalam, aby w domach, które zamieszkują duchowni, klasztorach i wspólnotach zakonnych była sprawowana Msza Wieczerzy Pańskiej, wielkopiątkowa liturgia ku czci Męki Pańskiej i Wigilia Paschalna. Nadal podtrzymuje się zakaz uczestniczenia w tych liturgiach wiernych spoza wspólnoty.
NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ
8. W Mszy Świętej tej niedzieli przewidziane są trzy formy rozpoczęcia, upamiętniające pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy: procesja, uroczyste wejście i zwykłe wejście. W tym roku nie wolno stosować formy pierwszej i wychodzić z liturgią na zewnątrz świątyni. Druga forma (uroczyste wejście) będzie sprawowana tylko w katedrze. W kościołach parafialnych i innych miejscach należy zastosować formę trzecią (wejście zwykłe), w której opuszcza się cały obrzęd pobłogosławienia palm. Należy opuścić pokropienie palm wodą pobłogosławioną.
9. Ponieważ w liturgii słowa tego dnia najważniejszy jest opis Męki Pańskiej, można opuścić jedno, a nawet oba czytania poprzedzające Pasję, wykonując po kolekcie śpiew przed Ewangelią i samą Pasję.
MSZA KRZYŻMA
10. Mszę krzyżma biskup Diecezji będzie sprawował z duchowieństwem katedralnym, które będzie reprezentowało prezbiterium Diecezji. Wszystkich kapłanów proszę o duchowe współuczestnictwo poprzez transmisję telewizyjną.
11. Podczas Mszy krzyżma będzie konsekrowane Krzyżmo i zostaną pobłogosławione oleje, tak jak zwykle. Oleje święte będzie można odebrać w terminie, który będzie podany na stronie internetowej Diecezji.
12. Przypominam wszystkim kapłanom, że tego dnia powinni odnowić swoje przyrzeczenia złożone podczas święceń. Niech to uczynią uczestnicząc w Mszy krzyżma poprzez media albo indywidualnie.
MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
13. Stolica Apostolska udzieliła zgody, aby w Wielki Czwartek każdy kapłan mógł sprawować Mszę Świętą nawet bez udziału wiernych.
14. Zgodnie z zaleceniem Stolicy Apostolskiej, należy opuścić procesję z Najśw. Sakramentem i pozostawić Najśw. Sakrament w tabernakulum. Można też przenieść Najśw. Sakrament najkrótszą drogą do przygotowanego Ołtarza przechowania, gdzie wierni będą mogli modlić się indywidualnie.
W obu przypadkach po Komunii wiernych zostawia się puszkę z Najśw. Sakramentem na ołtarzu. Po Modlitwie po Komunii wszyscy klękają i śpiewają hymn Sław, języku, tajemnicę. Po jego zakończeniu kapłan przenosi Najśw. Sakrament do tabernakulum i zamyka je. Na koniec należy odśpiewać suplikacje Święty Boże.
LITURGIA KU CZCI MĘKI PAŃSKIEJ
15. W uroczystej modlitwie powszechnej należy dodać – jako przedostatnie, dziesiąte – okolicznościowe wezwanie o oddalenie epidemii. Wezwanie ostatnie będzie jedenastym. Tekst z nutami podany jest w załączniku.
16. Obrzęd ukazania krzyża należy sprawować tylko według pierwszej formy podanej w mszale, czyli bez procesjonalnego wniesienia. Każdy podchodzi i przyklęka przed krzyżem lub skłania się, ale nie całuje krzyża. Zalecam jednak, aby jeśli to możliwe zrezygnować z adoracji indywidualnej i wspólnie oddać cześć krzyżowi, klęcząc na swoich miejscach i śpiewając pieśń podaną w mszale oraz suplikacje.
17. Przeniesienie Najśw. Sakramentu do Grobu Pańskiego odbywa się najkrótszą drogą, bez uroczystej procesji, z zachowaniem modlitwy podanej w mszale.
WIELKA SOBOTA
18. Należy umożliwić wiernym adorowanie Najśw. Sakramentu w Grobie Pańskim, przestrzegając jednak wszystkich ograniczeń związanych z epidemią.
19. Trzeba zrezygnować ze wspólnotowego sprawowania błogosławieństwa nad pokarmami wielkanocnymi i polecić wiernym, aby dokonali tego sami w swoich domach, korzystając z modlitwy podanej na stronie internetowej Diecezji albo w zwykły sposób, odmawiając modlitwę przed jedzeniem.
WIGILIA PASCHALNA
20. Opuszcza się obrzęd pobłogosławienia ognia i procesję z paschałem. Liturgia rozpoczyna się w prezbiterium przy ustawionym wcześniej paschale. Kapłan przygotowuje paschał tak, jak podano w mszale, a po jego zapaleniu śpiewa się Orędzie wielkanocne.
21. Liturgia słowa odbywa się według zwykłego porządku, z możliwością zmniejszenia ilości czytań starotestamentalnych, zgodnie z zasadami podanymi w mszale.
22. Po Ewangelii i homilii opuszcza się trzecią część Wigilii Paschalnej – liturgię chrzcielną. Bezpośrednio po homilii ma miejsce odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Nie ma jednak pokropienia wodą pobłogosławioną.
23. W parafiach, w których są katechumeni przygotowani do przyjęcia sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia należy przenieść sprawowanie tych sakramentów na Mszę wigilii Niedzieli Zesłania Ducha Świętego lub jeszcze inny termin, po ustaniu epidemii.
24. Ze względu na radosny charakter Wigilii Paschalnej na zakończenie nie śpiewa się suplikacji, ale antyfonę maryjną Wesel się, Królowo miła.
REZUREKCJA
25. Podczas Mszy rezurekcyjnej opuszcza się procesję i przy śpiewie oraz biciu w dzwony przenosi się Najśw. Sakrament z Grobu Pańskiego na ołtarz w prezbiterium. Po śpiewie hymnu Ciebie, Boga, wysławimy i błogosławieństwie, sprawuje się Mszę Świętą według zwykłego porządku.
Błogosławię na dobre, choć trudne, przeżycie tajemnic Wielkiego Tygodnia.
+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Dodał: Ks.Grzegorz Chojnicki, 18:48, 2020.03.28

Ogłoszenie w związku z nowymi przepisami 24.03.2020

Dzisiaj zostały wprowadzone znaczne ograniczenia w liturgii w związku z pandemią koronawirusa
Wydarzenia o charakterze religijnym podlegają szczególnym ograniczeniom: We Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Zrozumiała jest trudność z jaką spotkają się duszpasterze odpowiedzialni za wypełnienie tych zarządzeń. Zalecam zatem, aby Msze Święte były sprawowane bez udziału wiernych. Wyjątkiem może być uczestnictwo osób zamawiających intencję danej Mszy Świętej (max 5 osób), po wcześniejszej konsultacji z duszpasterzem. Te same normy odnoszą się do Mszy Świętej pogrzebowej, z uwzględnieniem dodatkowej posługi zakładu pogrzebowego. Jeżeli okoliczności za tym przemawiają, to za zgodą rodziny można rozważyć ograniczenie pogrzebu do stacji przy grobie, a Mszę Świętą w intencji zmarłego odprawić w późniejszym terminie.
Ks. Bp Romuald Kamiński
W związku z zaistniałą sytuacją w piątek nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu ze względu na bezpieczeństwo wiernych. Prosimy w tym czasie o modlitwę Rodzin w Naszych domach. Serdeczne Bóg zapłać.

Dodał: Ks.Grzegorz Chojnicki, 19:05, 2020.03.24

IV Niedziela Wielkiego Postu 22.03.2020 r

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
IV Niedziela Wielkiego Postu 22.03.2020 r

1. W związku z Pandemią korono wirusa we Mszach świętych mogą brać udział osoby które zamówiły intencję Mszalną. W Kościele nie może być więcej niż 50 osób. Starajmy się przestrzegać zarządzeń Władz Państwowych i Kurialnych, a szczególnie kwarantanny dla osób, które miały styczność z osobami zarażonymi. Zostały odwołane Rekolekcje Wielkopostne, oraz wszystkie spotkania formacyjne grup, wszelkie spotkania. W tym także odwołano gorzkie żale i drogi krzyżowe.
2. 25 marca 2020 Uroczystość Zwiastowania Pańskiego Msze św. o godz. 8.15, 16.30 i 17.00. Jest 28 rocznica powstania diecezji Warszawsko-Praskiej.
3. Przygotowujemy się do Świąt Wielkanocnych w miarę możliwości starajmy się korzystać ze spowiedzi świętej w tygodniu podczas Mszy świętych. Oraz w piątki podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 do 21.00.
4. Bardzo dziękuję za złożone ofiary na kwiaty i dekorację Grobu Pańskiego oraz ołtarza adoracji zwanego Ciemnicą, a także na Seminarium Duchowne. Ofiary złożyli parafianie z Koła Różańcowego z Rudzienka 120 zł i z Koła Różańcowego z Brzozowicy 300zł, z Dropia 170 zł z Makówca Małego 70 jaj i 140 zł, Sołectwo P. Krystyny Rosa i Koła Różańcowego z Nowego Dobrego 250 zł na kwiaty i 256zł na Seminarium Duchowne, Koło Różańcowe z Wólki Kokosiej 150 zł na kwiaty i 150 zł na seminarium, Sołectwo Dobre I- 400 zł, Poręby Nowe na kwiaty 515zł na seminarium 270 zł i 141 jajek, Koło Żywego Różańca z ul Kościuszki 380 zł. Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary. Zachęcamy do zbiórki jajek, jak co roku dla naszego Seminarium Duchownego, jako ofiarę i naszą pomoc.

PRASA – Zachęcamy do czytania prasy katolickiej; znajdziemy w niej wiele ciekawych artykułów. W bieżącym wydaniu tygodnika „Idziemy” koszt 5 zł ? Numer Podwójny

• Jak się chronić przed zakażeniem, wspierajmy zwłaszcza osoby starsze,
• Rzym spowity wirusem pisze- O. Dariusz Kowalczyk SJ,
• Bóg chce nam powiedzieć że nasze życie jest w Boskich rękach pisze o. Józef Augustyn w artykule –Egzamin z wiary.

Dodał: Ks.Grzegorz Chojnicki, 20:17, 2020.03.21

III Niedziela Wielkiego Postu - 15.03.2020 r.

Dekret Biskupa Warszawsko-Praskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego
13 marca 2020 roku
DEKRET

Z powodu wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i ze względu na obowiązujące wraz z nim przepisy prawa państwowego jesteśmy w tym wyjątkowym czasie zobligowani do dostosowania naszego życia religijnego do zaleceń władz świeckich. Wprowadzone regulacje prawne mają na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa poprzez ograniczenie kontaktów między obywatelami.

Nawiązując do wcześniejszych komunikatów oraz udzielonej już dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i zachęcając do osobistych i rodzinnych form życia duchowego, niniejszym dekretem wprowadzam w życie następujące postanowienia:

1. Zawieszam wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne), a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.

2. Zawieszam spotkania formacyjne, kursy (np. przedmałżeńskie), wszelkie formy rekolekcji, pielgrzymki, sakrament bierzmowania udzielany w Bazylice Katedralnej oraz wszelkie inne zgromadzenia o charakterze formacyjnym lub pozaliturgicznym.

3. Ograniczam możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach św. (niedzielnych, obrzędowych, w dni powszednie) do osób zamawiających intencję mszalną lub, w wypadku pogrzebu, do najbliższej rodziny. We wszystkich Mszach, wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami może brać udział maksymalnie 50 osób.

4. Jeśli w parafii jest prowadzona w ciągu dnia adoracja Najświętszego Sakramentu, obowiązkiem proboszcza jest zorganizowanie jej w taki sposób, aby jednocześnie w kościele nie przebywało więcej niż dopuszczalna przez prawo państwowe liczba osób (maksymalnie 50).

5. Udział wiernych w Mszach św. w kaplicach prywatnych, półpublicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych, wspólnot kościelnych etc. oraz w zakładach opieki, opiekuńczo-leczniczych, szpitalach etc. zostaje ograniczony wyłącznie do mieszkańców lub pracowników. Zabraniam udziału w tych celebracjach członkom służby liturgicznej oraz jakichkolwiek innych osób nie będących mieszkańcami, pracownikami lub podopiecznymi placówek. W wypadku gdyby liczba osób uprawnionych do udziału we Mszy św. lub nabożeństwie wynikającym z konstytucji zakonnych była większa niż dopuszczona prawem liczba 50 osób, zarządzam, aby zorganizować taką liczbę celebracji, by zachowane zostały przepisy prawa państwowego.

6. Zachęcam, aby w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu kapłani sprawowali sakrament pokuty i zobowiązuję proboszczów do przestrzegania norm dotyczących liczby zgromadzonych w kościele osób. Jeżeli przemawiają za tym okoliczności funkcjonowania parafii, polecam zorganizowanie odpowiednich służb parafialnych odpowiadających za zachowanie norm prawnych dotyczących liczby wiernych zgromadzonych w kościele. Takim służbom należy zapewnić odpowiednie środki ochronne.

7. Zalecam, aby osoby konsekrowane i duchowni (w kościołach, bez udziału wiernych świeckich) oraz świeccy (we własnych domach), zgodnie z komunikatem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13.03.2020 r., każdego dnia, o godzinie 20.30, odmawiali Różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.

8. Przypominam, że Msze św. transmitowane przez środki masowego przekazu oraz inne modlitwy dają możliwość duchowego przeżywania tajemnic wiary, które w tych nadzwyczajnych okolicznościach mogą być nieocenione dla dobra duszy i społeczeństwa. Jednocześnie formy te wymagają zachowania odpowiedniego sposobu uczestnictwa. Wyrażam wdzięczność mediom ogólnopolskim, diecezjalnym oraz parafialnym za to, że stwarzają szeroką ofertę duchowego przeżycia poprzez transmisje telewizyjne, radiowe oraz internetowe.

9. Zarządzenie powyższe obowiązuje od chwili ogłoszenia do odwołania. Zobowiązuję do śledzenia stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych Diecezji Warszawsko-Praskiej, gdzie na bieżąco będą publikowane wszelkie aktualizacje.

10. Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że, uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.

Czcigodni duszpasterze i wspólnoto diecezjalna! Z całego serca proszę o zrozumienie tych rozporządzeń wynikających z naprawdę wyjątkowej sytuacji w naszym kraju i na całym świecie. Nasze pokolenia, nigdy nie spotkały się z takim doświadczeniem. Stąd też trudno nam jest nieraz zrozumieć różne uwarunkowania, jakim podlegamy. Pragnijmy, aby mimo wielu zewnętrznych ograniczeń umacniała się w nas potrzeba całkowitego zaufania Opatrzności Bożej.

Módlmy się, aby Bóg raczył oddalić od nas wszelkie choroby i nieszczęścia.

Matko Boża Zwycięska, Módl się za nami!

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Warszawa, dnia 13 marca 2020 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
III Niedziela Wielkiego Postu 15.03.2020 r

1. W związku z Pandemią korono wirusa we mszach świętych mogą brać udział osoby które zamówiły intencję Mszalną. W Kościele nie może być więcej niż 50 osób. Starajmy się przestrzegać zarządzeń Władz Państwowych i Kurialnych. Zostały odwołane Rekolekcje Wielkopostne, oraz wszystkie spotkania formacyjne grup, wszelkie spotkania. W tym także odwołano gorzkie żale i drogi krzyżowe. Możemy korzystać z transmisji radiowych telewizyjnych internetowych Mszy Świętych. Starajmy się pozostać w domach aby nie rozprzestrzeniać choroby groźnego wirusa.
2. Bardzo dziękuję za złożone ofiary na kwiaty i dekorację Grobu Pańskiego oraz ołtarza adoracji zwanego Ciemnicą, a także na Seminarium Duchowne. Ofiary złożyli parafianie z Koła Różańcowego z Rudzienka 120 zł i z Koła Różańcowego z Brzozowicy 300zł, z Dropia 170 zł z Makówca małego 70 jaj i 140 zł Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary. Zachęcamy do zbiórki jajek, jak co roku dla naszego Seminarium Duchownego, jako ofiarę i naszą pomoc.

PRASA – Zachęcamy do czytania prasy katolickiej; znajdziemy w niej wiele ciekawych artykułów. W bieżącym wydaniu tygodnika „Idziemy” koszt 5 zł

• Czas próby – artykuł ks. Henryka Zielińskiego,
• Kościół podczas zarazy,
• Modlitwa- spójrz Bogu w oczy.

Dodał: Ks.Grzegorz Chojnicki, 09:46, 2020.03.14

II Niedziela Wielkiego Postu 08.03.2020 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
II Niedziela Wielkiego Postu 08.03.2020 r

1. Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się tradycyjnie w III Niedzielę Wielkiego postu tj. 15 marca 2020r. Poprowadzi je o. Józef Szczecina z zakonu Ojców Redemptorystów. W niedzielę za tydzień Nauki rekolekcyjne na każdej Mszy Świętej. Gorzkie Żale o godz. 17.00
W poniedziałek i wtorek 8.15 Msza Święta z udziałem młodzieży szkoły podstawowej kl. V, VI, VII i VIII z Dobrego, O godz. 10.00 Msza Święta z udziałem młodzieży i dzieci szkół podstawowych, o 12.00 Msza Święta z nauką ogólną i o godz. 18.00 Msza Święta z nauką ogólną dla dorosłych i młodzieży starszej. Adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00. Plan szczegółowy znajduję się na stoliku z gazetami. Bardzo prosimy rodziców i wychowawców o dopilnowanie, aby dzieci i młodzież wzięły udział w rekolekcjach.
2. Droga krzyżowa w piątki o godz. 16.30 z udziałem dzieci i o godz. 17.30. Gorzkie żale w niedzielę po Mszy Świętej o godz. 16.00,
3. Bardzo dziękuję za złożone ofiary na kwiaty i dekorację Grobu Pańskiego oraz ołtarza adoracji zwanego Ciemnicą, a także na Seminarium Duchowne. Ofiary złożyli parafianie z Koła Różańcowego z Rudzienka 120 zł i z Koła Różańcowego z Brzozowicy 300zł. Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary. Zachęcamy do zbiórki jajek, jak co roku dla naszego Seminarium Duchownego, jako ofiarę i naszą pomoc.
4. W czwartek spotkanie chóru o godz. 18.30. Serdecznie zapraszamy.
5. Kurs przedmałżeński dla narzeczonych /II konferencja/ w piątek o godz. 19.00.
6. W sobotę spotkanie dla ministrantów o godz. 10.15.
7. 7 czerwca 2020 roku na pl. Piłsudskiego w Warszawie odbędzie się beatyfikacja ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Każdy kto chciałby wziąć udział w uroczystościach beatyfikacyjnych, już dziś powinien zgłosić się do proboszcza parafii, w której mieszka. Parafie zbierają te informacje do połowy marca. Zapisy przyjmujemy w zakrystii i kancelarii parafialnej w celu otrzymania biletów wstępu od organizatorów uroczystości.
8. Dzisiejsza taca remontowa jest przeznaczona na prace renowacyjne podłogi kościoła. Serdeczne Bóg zapłać.

PRASA – Zachęcamy do czytania prasy katolickiej; znajdziemy w niej wiele ciekawych artykułów. W bieżącym wydaniu tygodnika „Idziemy” koszt 5 zł.:

• Czemu ma służyć jałmużna?
• Więcej niż szkoła, Co robią szkoły katolickie?
• Kościół musi… artykuł Dariusza Kowalczyka,
• Nowi proboszczowie.

ZAPOWIEDZI: - W związek małżeński mają zamiar wstąpić:

• Marek Cudny kawaler z parafii tutejszej i Wioleta Wojtyra panna z parafii św. Stanisława Bpa w Postoliskach. Zapowiedź druga.
• Michał Żak kawaler z parafii Niepokalanego Serca N.M.P. w Łochowie i Izabela Sadowska panna z parafii tutejszej. Zapowiedź druga.
Polecamy ich modlitwie wspólnoty parafialnej.

Dodał: Ks.Grzegorz Chojnicki, 20:01, 2020.03.07

<< Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 Dalej >>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Strona główna