Porządek Mszy Św.
Dni powszednie 17:00
Okres wakacyjny
7.00 lub 17.00
Niedziele i święta
8:15, 10:00 , 12:00, 16:00
Okres wakacyjny
8.15, 11.00, 17.00
Sakrament pokuty:  
w czasie każdej Mszy św.

Aktualności


BIERZMOWANIE 2022

BIERZMOWANIE 2022 R.
GRUPA 2021/2022
Informacje Ogólne:
1. Daty Spotkań:

27.09.2022 r. ( wtorek) - 18:00 - Ostatnie spotkanie formacyjne
08.10.2022 r. ( sobota) - od 10:00 do 12:00 - Egzamin do Sakramentu Bierzmowania
11.10.2022 r. ( wtorek) - 19:00 - I próba liturgiczna przed Sakramentem Bierzmowania
15.10. 2022 r. ( sobota) - spowiedź przed Sakramentem Bierzmowania dla kandydatów, świadków i rodziców
17.10.2022 r. ( poniedziałek) - 19:00 - II próba Liturgiczna przed Sakramentem Bierzmowania
18.10.2022 r. (WTOREK) - 18:00 - MSZA ŚWIĘTA Z UDZIELENIEM SAKRAMNETU BIERZMOWANIA
Przychodzimy z świadkiem najpóźniej do 17:40

Pytania na egzamin do Bierzmowania
Dnia 08.10.2022 godzina rozpoczęcia: 10:00

* Przygotowanie do Egzaminu:
Na egzamin przychodzimy obowiązkowo z jednym rodzicem oraz z dzienniczkiem
I. MODLITWY:
• Znak krzyża
• Modlitwa Pańska
• Pozdrowienie Anielskie „Zdrowaś Maryjo…”
• Skład Apostolski - Wyznanie wiary „pacierzowe, czyli Wierzę w Boga…”
• Dziesięć przykazań Bożych
• Przykazanie miłości
• Modlitwa do Anioła Stróża „Aniele Boży…”
• Uwielbienie Trójcy Świętej, „Chwała Ojcu…”
• Modlitwa za zmarłych „Wieczny odpoczynek…”
• Akty wiary, nadziei, miłości i żalu
• Główne prawdy wiary
• Przykazania kościelne
• Siedem sakramentów świętych
• Siedem grzechów głównych
• Warunki dobrej spowiedzi
• Trzy cnoty boskie
• Cztery cnoty główne
• Rzeczy ostateczne człowieka
• Jak się odmawia Anioł Pański
• Jak się odmawia koronkę do Miłosierdzia Bożego
• Pod Twoją obronę
• Jak się odmawia Różaniec święty
• Tajemnice Różańcowe
Żeby sobie je przypomnieć można skorzystać z modlitewnika albo z internetu
II. Katechizm

1. Opisz krótko wybranego przez siebie patrona. Dlaczego ten konkretny święty/ błogosławiony?

2. Wymień i scharakteryzuj Dary Ducha Świętego?
Dar mądrości – pozwala poznać Boga i rzeczy stworzone widzieć z perspektywy Bożej oraz uczy nas oceniać rzeczy w świetle najwyższych praw i zasad.
Dar rozumu – uzdolnienie przez które umysł może poznać intuicyjnie prawdy objawione oraz naturalne jeśli mają one związek z celem nadprzyrodzonym
Dar rady – pomaga wydawać szybki i pewny sąd, co należy czynić, zwłaszcza w trudnych sytuacjach na drodze zbawienia.
Dar męstwa – sprawia, że ochotnie wykonujemy rzeczy trudne, wymagające wysiłku w naszym życiu moralnym.
Dar umiejętności – pozwala właściwie ocenić rzeczy stworzone ze względu na ich stosunek do Boga jako celu nadprzyrodzonego
Dar pobożności – uzdalnia duszę do oddawania czci Bogu jako najlepszemu Ojcu oraz otaczania czcią osób i rzeczy poświęconych Bogu.
Dar Bojaźni Bożej – powoduje w człowieku synowską bojaźń do Boga jako Ojca, poddając się jego woli i unikając zła. Bojaźń przed zranieniem Boga.

3. Czym jest sakrament bierzmowania oraz kto może i ile razy go otrzymać?
Bierzmowanie jest sakramentem udzielanym przez Ducha świętego, który wyciska na duszy niezatarte znamię i czyni nas w pełni chrześcijanami. Może go otrzymać każdy ochrzczony w stanie łaski uświęcającej, który jeszcze go nie otrzymał. Do bierzmowania można przystąpić tylko raz.

4. Jakie skutki niesie ze sobą przyjęcie tego sakramentu?
Bierzmowanie jest dopełnieniem łaski sakramentu chrztu. Otrzymujemy łaski potrzebne do wzrostu i pogłębiania wiary oraz jeszcze ściślej jednoczy nas z Chrystusem. Sakrament ten udoskonala naszą więź ze Wspólnotą Kościoła i pomnaża w nas Dary Ducha Świętego. Otrzymanie tego Sakramentu zobowiązuje do bycia prawdziwym świadkiem Chrystusa, a także do szerzenia i obrony wiary i postawy życia. Osoba, która otrzymała ten sakrament nie powinna wstydzić się wiary.

5. Kto jest szafarzem tego sakramentu?
Głównym szafarzem jest zawsze biskup. W szczególnych okolicznościach może go udzielić kapłan, któremu biskup udzielił zgody.

6. Co jest formą i materią sakramentu bierzmowania?
Materią tego sakramentu jest gest nałożenia rąk przez szafarza oraz namaszczenie olejem nazywanym olejem krzyżma, konsekrowany w Wielki Czwartek. Formą tego sakramentu są słowa: Przyjmij znamię Daru Ducha Świętego.

7. Do jakiego wydarzenia w Piśmie Świętym odwołuje się sakrament Bierzmowania? Do Zesłanie Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy (kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów pod postacią ognistych języków).

8. Jak inaczej możemy nazwać sakrament bierzmowania? Sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, sakramentem Ducha Świętego.

9. Do jakiej grupy sakramentów należy sakrament bierzmowania oraz wymień je?
Do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej inaczej zwanych sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Pozostałe dwa to Chrzest i Eucharystia.

III. Dialog z Biskupem – obowiązkowe pytanie, na pamięć!!!

Biskup: N. Przyjmnij znamię daru Ducha Świętego
Kandydat: Amen

Biskup: Pokój z Tobą.
Kandydaci: I z Duchem Twoim

IV. Pytania dodatkowe:

Mogą pojawić się pytania dotyczące motywacji przystąpienia do sakramentu bierzmowania, jeżeli egzaminujący kapłan uzna, że odpowiedzi kandydata oraz jego postawa i podejście do tego egzaminu nie są wystarczające do zaliczenia.

Dodane przez: Ks.Grzegorz Chojnicki, 25 Sep 2022, 17: 58

<< Wstecz 1 2 3 4 5 Dalej >>

Powered by CuteNewsStrona główna